O Kościele


Serdecznie zapraszamy na stronę główną
naszego Kościoła:

https://moj-kosciol.pl

Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum- Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie. (św. Wincenty z Lerynu)


Narodowy Kościół Katolicki

Nie jest łatwo krótko, opowiedzieć Wam o Kościele. Chcemy aby było jasne, że nie mamy nowego kościoła. Należymy do jedenego, świętego, katolickiego Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. 

JESTEŚMY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM … zakorzenionym w Piśmie Świętym, w oparciu o tradycję, przyjmującym dogmaty pierwszych siedmiu Soborów niepodzielonego Kościoła Chrystusowego.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM APOSTOLSKIM … zachowaliśmy sukcesję apostolską – nieprzerwaną linię biskupią z apostołami Jezusa Chrystusa, obecnego zawsze wśród biskupów i kapłanów.


SAKRAMENTY KOŚCIOŁA … uznajemy siedem sakramentów świetych :

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Pokuta i Pojednanie
  5. Namaszczenie chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo

JESTEŚMY KOŚCIOŁEM NAUCZAJĄCYM … prowadzimy katechezy dla dzieci i młodzieży, szkoły życia chrześcijańskiego, niedziele szkoły dla wszystkich grup wiekowych w celu przekazania wiernym bogatego dziedzictwa pozostawionego przez Chrystusa.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM DEMOKRATYCZNYM … , w którym duchowni i świeccy odpowiedzialnie współdziałają w misji kościoła i nim zarządzają z poprzez Rady Parafialne, Synody Diecezjalne i Generaly Synod.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM REAGUJĄCYM … wychodzimy na przeciw potrzebom religijnym i społecznym wiernych poprzez środki masowego przekazu i sakramenty święte i ich potrzeb społecznych.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM OTWARTYM NA IDEE EKUMENICZNE … współpracujemy z innymi Kościołami, aby nasze otoczenie stawało się lepszym miejscem do życia. Prowadzimy dialogi międzywyznaniowe, w tym bardzo intensywny dialog z Kościołem Rzymsko-Katolickim. 


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM WSPIERAJĄCYM … Jeśli masz rodzinę, osobiste, religijne problemy, jeśli szukasz wsparcia moralnego i duchowego, może będziemy mogli pomóc.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM UWIELBIENIA BOGA … wierni regularnie uczęszczają na Msze święte i nabożeństwa w niedzielę, dzień Pański i inne święta.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM POKUTY … sakrament pokuty w konfesjonale jest obowiązkowy dla dzieci do 16. lat, po czym można przystępować do sakramentu pokuty w formie ogólnej dla wszystkich, podczas Mszy św.


JESTEŚMY KOŚCIOŁEM PRZYJAZNYM … gdzie wszystkich członków parafii łączy przyjazń, wzajmena pomoc, wsparcie, pokój i miłość Chrystusowa, rozszerzająca nasz krąg chrześcijańskiej wspólnoty o każdego nowego parafianina. Wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga !