Życzenia z okazji święta patronalnego Diecezji Centralnej

Ekscelencjo Księże Biskupie,

pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji święta patronalnego Diecezji Centralnej, której patronem jest Święty Stanisław Biskup i Męczennik.

Święty Stanisław był postacią niezwykle ważną dla polskiej historii i kultury, a jego życie i posługa stanowiły przykład wielkiej odwagi, męstwa oraz wierności Chrystusowi. W czasach, kiedy wartości chrześcijańskie są narażone na liczne wyzwania i zagrożenia, jego przykład wciąż pozostaje aktualny i inspirujący dla nas wszystkich.

Święto patronalne to okazja do wyrażenia naszej wdzięczności Bogu za Jego dary i opiekę, a także do refleksji nad naszymi wartościami i duchowym rozwojem. Wierzymy, że takie chwile są niezwykle ważne dla każdego z nas, ponieważ pomagają nam odnaleźć drogę do Boga i odkryć sens naszego życia.

Księże Biskupie, chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za Twoją pracę i posługę, którą pełnisz na rzecz naszej diecezji. Twoja obecność i modlitwy są dla nas niezwykle cenne i pomagają nam odnajdywać drogę do Boga. W imieniu a Rady Synodalnej NKK pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły i wytrwałości w dalszej pracy.

Niech święty Stanisław, patron diecezji, będzie dla nas wszystkich przewodnikiem na drodze wiary i umocnieniem naszej nadziei.

Z wyrazami szacunku,

+ Robert NCC