Życzenia z okazji święta św. Józefa, dla duchownych Narodowego Kościoła Katolickiego

W dniu św. Józefa, Patrona Narodowego Kościoła Katolickiego, składam serdeczne życzenia wiernym i duchownym, abyście w swoim życiu potrafili odkrywać piękno i wartość rodzinnej więzi, jaką doświadczył św. Józef. Niech Bóg błogosławi Waszym rodzinom, aby były miejscem wzajemnego wsparcia i miłości, a św. Józef nieustannie wstawiał się za Wami u Boga.

Z pasterskim błogosławieństwem.

+ Robert NCC

MODLITWY

Modlitwa Zwierzchnika Kościoła z okazji święta św. Józefa, Patrona Kościoła

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Boże, otwórz w naszych sercach drzwi Twojej łaski, abyśmy dzięki przyczynie św. Józefa, Opiekuna Twojego Syna i Patrona Kościoła, umieli przyjąć Twoje dary i stale postępować na drodze zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś św. Józefowi największe dzieło w dziejach ludzkości – opiekę nad Twoim Synem Jezusem i Jego Matką Maryją. Naucz nas naśladować jego wiarę, pokorę i gorliwość w służbie Twojemu Kościołowi. Niech św. Józef będzie dla nas wzorem życia, którego zadaniem jest zawsze kierowanie nas ku Chrystusowi i budowanie Twojego Królestwa na ziemi. Daj nam łaskę, abyśmy pod Jego wstawiennictwem zawsze pozostawali blisko Ciebie i z ufnością powierzali nasze sprawy Twojej opiece. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do świętego Józefa, Patrona Narodowego Kościoła Katolickiego

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Narodowego Kościoła Katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na nasz Kościoł. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Pierwszego Biskupa,biskupow i kapłanów. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, wspieraj naszego Pierwszego Biskupa , ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen